تبلیغات
ساقی_پرنیان2009 - راه عشق ....

gwebsaz96-001

  گاه باید با چشمهای بسته واقعیت ها را دید چشمهایت را ببند. فکرت را رها کن. همه جا سیاه است. چشمهایت را به نقطه ای دور بدوز. حال به آنچه دوستش داری بیندیش. آنقدر بیندیش تابه بن بست برسی.

چشمانت را آرام آرام باز کن . اشک های جمع شده در چشمت آن را میسوزاند و تو را وادار به پلک زدن میکنند. ببین حتی برای چند ثانیه تفکر به آن چه دوست داری تورا به درد می اندازد. پس این را بدان که رسیدن به آن اگر حقیقیتا دوستش بداری تو را خواهد کشت! 

منبع: امیر حسین